Besparings calculator

calculator

Natuurlijk klinkt dit allemaal mooi, de voordelen van de warmtewisselaar voor uw dieren. Echter, wat doet dit voor uw bedrijfsresultaat. Hieronder vindt u een handig rekenmodel die het verschil voor u uiteen zet. Hierbij houden we rekening met het aantal dieren, de mest die zij produceren maar ook de kosten elektra en het afvoeren van de mest.

De variabelen kunt u simpel aanpassen door een cel te selecteren en deze op uw situatie af te stemmen. Het rekenmodel is gebaseerd op Microsoft Excel en zal de wijzigingen dan ook direct voor u doorrekenen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het rendement wat behaald kan worden in uw specifieke situatie neem gerust contact met ons op.