Agrarisch

agrarisch

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de agrarische sector. De overheid stelt als maar strengere eisen en ook de vraag vanuit de markt is continu onderhevig aan verandering. De toekomst zal dan ook een heel ander aanzicht kennen dan nu. Onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR laat ook de nodige veranderingen zien. Enkele veranderingen die we nu al waarnemen zijn, de terugloop van inkomsten, mede door de vergaande liberalisering van de markt, neem als schoolvoorbeeld het wegvallen van het melkquotum in 2014, maar ook de doorzettende terugloop van het aantal land- en tuinbouwbedrijven en de schaalvergroting van degene die overblijven. Niet enkel meso-veranderingen zullen bijdragen maar ook de veranderingen op macroniveau zullen hun impact hebben op de bedrijfsvoering. Wat nu als de olie prijzen sterk zullen stijgen? Bij de veronderstelling dat de prijzen van andere energiedragers, waaronder gas, in gelijke mate duurder worden zullen ook uw kosten zullen stijgen.

Al deze veranderingen vragen om oplossingen. Het LEI spreekt dan ook over het feit dat bij alle onzekerheden over de toekomst, kennis, innovatie en ondernemerschap noodzakelijke attributen blijven voor een meer duurzame agrosector.
Ook de techniek waar kennis en innovatie samenkomen bied perspectief. Neem de als maar groter wordende schaal waarop de agro ondernemer dient te functioneren en de toenemende energie kosten. De techniek voorziet in deze vraag door systemen te ontwerpen welke in als maar grotere mate het werk overneemt van de ondernemer en de duurzame oplossingen die bijdrage aan een kostenreductie op de energie nota.

Van de Glind Regeltechniek en Elektra kan u hierin adviseren. Wij Hebben jarenlange ervaring en denken toekomstgericht met u mee. Vergaande automatisering doormiddel van goed toegepaste regeltechniek is een van onze specialiteiten. Vraagt uw situatie om een specifieke oplossing ook hierin kunnen wij u van dienst zijn, wij maken alles op maat.
Op zoek naar een duurzame oplossing? Ook hierin voorzien wij in advies en aanleg van bijvoorbeeld; hoogfrequent TL verlichting, zonnepanelen en goede ventilatie. Daarnaast heeft Van de Glind Regeltechniek en Elektra een eigen warmtewisselaar ontwikkeld met een rendement die boven de 80% uitstijgt.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Kijk rustig rond op onze website of neem direct contact met ons op.