Kippenstallen

agrarisch

De pluimvee sector is continue in beweging, nieuwe technieken en ideeën wisselen elkaar in rap tempo af. Nieuwe stalsystemen, ventilatietechnieken en regelsystemen doen hun intreden elk met hun eigen voor en nadelen. Heb je als pluimveehouder het idee om je stal te vernieuwen of de capaciteit uit te breiden dan komen al deze technieken aan je voorbij. Welke technieken zorgen voor het beste resultaat en wat is de beste oplossing? Deze vragen zijn relevant omdat de optimale productiviteit van de kippen hierdoor beïnvloed kunnen worden. Ventilatie kan een kopzorg worden als blijkt dat er in je nieuwe stal tocht op de kippen staat. Slechte techniek kan de dieren zelfs fataal worden indien bij een storing het nood aggregaat niet aan slaat.

Deze problemen kunnen vaak voorkomen worden, een goed ventilatie plan en degelijke regeltechniek kunnen hierin een wereld van verschil maken. Het is daarom belangrijk om hier voldoende aandacht aan te spenderen.

Van de Glind Regeltechniek en Elektra heeft jarenlange ervaring in de aanleg van goede ventilatie, elektra en regeltechniek in nieuwe maar ook oude stallen. Wij kunnen u adviseren in een effectieve aanpak met betrekking tot goede ventilatie en regeltechniek. Wij kunnen u ook bijpraten over de mogelijkheden van onze warmtewisselaar en wat zij kan betekenen voor uw bedrijfsresultaat.