Luchtwassers

luchtwasser
Nadat in 2009 en 2010 in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) onderzoek is gedaan naar de luchtkwaliteit bij veehouderijen, is besloten om maatregelen te nemen tegen de uitstof van fijnstof. Uit het onderzoek bleek dat er bij 145 veehouderijen sprake was van een potentiële overschrijding van de emmisie-grenswaarden voor fijnstof die in 2011 van kracht zouden worden. Echter, niet enkel fijnstof maar ook de ammoniak emmissie is een item van discussie. Verschillende provincies waaronder Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht zijn hier al vergevorderd mee, een provinciale verordening schrijft voor dat bij de nieuwbouw van een varkensstal een minimale ammoniak reductie van 85% gerealiseerd moet worden.

Een goede oplossing voor dit probleem is de installatie van een Luchtwasser. Deze weet de emmissie van van fijnstof en ammoniak tot wel 95% te verminderen. In de varkensveehouderijen zien we dat deze oplossing vaak werd gecombineerd met de uitbreiding van de bedrijfscapaciteit. De bestaande veehouderijen dienden hun ammoniak uitstoot voor 2013 tot minimaal de normen in het Besluit Huisvesting te verminderen. Dit betekende vaak een reductie van 50% over het gehele bedrijf, door uitbreiding in combinatie met een luchtwasser kon dit via interne saldering worden bereikt.
Ben u benieuwd of een luchtwasser een oplossing bied in uw situatie? Van de Glind Regeltechniek en Elektra kan u adviseren over de mogelijkheden en installatie.