Mestbeluchting

mestbel

Van de Glind levert ook diverse mestbeluchtingssystemen. Door mestbeluchting wordt de mest veel droger en daardoor de ammoniak emissie lager, waardoor de luchtkwaliteit in de stal en buiten de stal beter wordt.

  • Drogere mest verbetert afzet
  • Ammoniak verlagen
  • Lucht/druk verliezen laag houden
  • Project specifieke buizen
  • Registratie volgens bijbehorende BWL-nummer

Mestbeluchting kan door de lucht te recirculeren met een ventilator of blower, of door gebruik van een mengkast met blower, of via een warmtewisselaar. Afhankelijk van de situatie en benodigde druk.

Bij toepassing van onze eigen beluchtingsbuizen of slangen kunnen we met lage druk werken en een standaard ventilator toepassen.

Door het gebruik te maken van ruime kanalen (waar mogelijk) wordt het energieverlies verlaagd en de beluchting constanter over de hele beluchtingsbuis.

Bij toepassing van onze warmtewisselaar kan in de meeste gevallen dezelfde blower worden toegepast als wanneer er zonder de warmtewisselaar wordt belucht.

Wanneer er een warmtewisselaar wordt toegepast, zullen de buizen gaatjes van de beluchting van binnenuit niet vervuilen doordat er verse opgewarmde buitenlucht door de buizen stroomt.

Doordat we diverse beluchtingsbuizen/folie toepassen met projektspecifieke gaatjes en verdeling kan er goed op uw vraag ingespeeld worden.

vragen algemeen of vragen over toepassing binnen uw situatie? info@glindvandeventilatie.nl