Ventilatie

ventilatie

Een goed stalklimaat is van groot belang voor het welzijn van uw vee of het nu varkens, koeien of pluimvee betreft. Ventilatie speelt hierbij een belangrijke rol en kan invloed hebben op het gedrag van uw dieren. Zo kan een goede ventilatie in biggenstallen bijgedrag voorkomen en komt dit de gezondheid van de dieren ten goede. In de pluimvee sector kan ventilatie in de zomer cruciaal zijn voor de productiviteit van de leghennen, Een te hoge staltemperatuur kan directe gevolgen hebben voor de ei productie en kwaliteit. Stijgt de temperatuur te veel, dan kan zelfs uitval van dieren optreden.

Een goede ventilatie afgestemd op de context is daarom gewenst. Van de Glind Regeltechniek en Elektra kan u hierbij adviseren. wij hebben ervaring met koeien-, varkens- en pluimvee-stallen. Daarnaast kunnen we oplossingen op maat aanbieden denk hierbij aan regeltechniek of de toevoeging van een warmtewisselaar of een luchtwasser aan het systeem.